Prosjekt- og byggeleiing

Eit vellukka byggeprosjekt er avhengig av god planlegging og oppfølging på utføring og framdrift. For å komme i mål som planlagt er ein difor avhengig av ein god koordinator som sørgjer for at byggeprosessen går i samsvar med beskriving, framdrift og økonomi. Godt samarbeid og lagfølelse er viktige moment som inngår i dette arbeidet. Vi kan tilby prosjekt og byggeleiing innanfor dine ynskjer og rammer.
moderne-kjøkken

    © FRAMTIDSBYGG AS
    Utvilket av: