Om oss

Framtidsbygg 

Framtidsbygg AS er ein totalentreprenør med kontor i Conrad Mohrs veg.
Vi tek på oss oppdrag i Bergen og omland, for private og profesjonelle.
Vårt fokus ligg i at byggeprosessen skal være av høg kvalitet og ei positiv oppleving for alle involverte.

Godkjenningar

Framtidsbygg har sentral godkjenning utstedt av Direktoratet for byggkvalitet og kan bistå både som ansvarleg søkjar, prosjekterande, utførande og som uavhengig kontrollør.

Vi er tilslutta Bergen byggmeisterlaug, ei tradisjonsrik foreining for Bergen og omland sine byggmeistrar som igjen
er ein del av byggmesterforbundet.

Framtidsbygg samarbeider med dyktige, arkitektar, entreprenørar og prosjekterande innan alle faggrupper. Vi hjelper deg med gode råd og tips til løysingar undervegs. Anten du ynskjer å bu i leilegheit, rekkehus, einebustad eller treng hjelp til å oppgradere din eksisterande bustad.

  Stian Botnen

  Dagleg leiar

  seb@framtidsbygg.no907 67 324

  Anders Tømmerbakke

  Fagleg leiar

  at@framtidsbygg.no474 52 190

  Knut Robert Nesse

  Byggleiar

  krn@framtidsbygg.no414 53 568

  Sigurd Børmo

  Byggleiar

  sb@framtidsbygg.no928 28 239
  © FRAMTIDSBYGG AS
  Utvilket av: