FRAMTIDSBYGG AS

Framtidsbygg er ein totalentreprenør med hovudkontor i Bergen.

Vår visjon er å utvikle og bygge energieffektive og kvalitetsbevisste bygg til beste for forbrukar og miljø.
Byggeprosessen skal være av høg kvalitet og ei positiv oppleving for alle involverte.

Les våre nyheiter på Facebook!

Følg oss på Facebook for inspirasjon, tips, nyheiter og innblikk i vår arbeidskvardag!

Vi er fleksible og framtidsretta

Vi har sentral godkjenning

Vi har mesterbrev

© FRAMTIDSBYGG AS
Utvilket av:
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram