907 67 324 seb@framtidsbygg.no

Prosjektutvikling

Prosjektutvikling

Vi utarbeider eit prosjekt etter dine ynskjer og rammer, frå råtomt til nøkkelferdig bustad. Har du eit byggeprosjekt?

Byggeprosjekt? Vi kan hjelpe med

  • Råd og rettleiing for aktuell tomt eller prosjekt
  • Utarbeiding av teikningsmateriell i samarbeid med arkitekt
  • Prosjektering i samsvar med Plan- og bygningslova med tilhøyrande forskrifter
  • Kalkyle og pristilbod
  • Oppføring av bygg

Ta gjerne kontakt gjennom vårt kontaktskjema