907 67 324 seb@framtidsbygg.no

Byggkontroll

Byggkontroll

God kvalitet under oppføring av byggeprosjekt har alltid vore viktig. For å sikre at stadig strengare myndigheitskrav blir tatt hand om er det viktig med kontroll av kritiske område som:

  • Bæresystem
  • Fuktkontroll
  • Termografering og tettheitsprøving
  • Oppfølging av kontrollplan og sjekklister
  • HMS-koordinering

Ta gjerne kontakt gjennom vårt kontaktskjema