907 67 324 seb@framtidsbygg.no

Prosjekt i eigen regi

Prosjekt i eigen regi

I regi av Framtidsgruppa utviklar vi prosjekt på eigne tomter frå råtomt til nøkkelen i døra.
Ta gjerne kontakt om du har ei tomt som kan være av interesse for oss.

2-mannsbustad i Nattlandsveien

Ferdigstilt Desember 2013

6 rekkehus i Nordeidbrekka 11 5252 Søreidgrend
Oppstart hausten 2017

bgu3

31 Leilegheiter med underjordisk parkering
Ferdigstilt Desember 2015

Ta gjerne kontakt gjennom vårt kontaktskjema