907 67 324 seb@framtidsbygg.no

Om oss

Om Framtidsbygg

Framtidsbygg AS er ein totalentreprenør med kontor i Conrad Mohrs veg.
Vi tek på oss oppdrag i Bergen og omland, for private og profesjonelle.
Vårt fokus ligg i at byggeprosessen skal være av høg kvalitet og ei positiv oppleving for alle involverte.

Godkjenningar

Framtidsbygg har sentral godkjenning utstedt av Direktoratet for byggkvalitet og kan bistå både som ansvarleg søkjar, prosjekterande, utførande og som uavhengig kontrollør.

Vi er tilslutta Bergen byggmeisterlaug, ei tradisjonsrik foreining for Bergen og omland sine byggmeistrar som igjen
er ein del av byggmesterforbundet.

Framtidsbygg samarbeider med dyktige, arkitektar, entreprenørar og prosjekterande innan alle faggrupper. Vi hjelper deg med gode råd og tips til løysingar undervegs. Anten du ynskjer å bu i leilegheit, rekkehus, einebustad eller treng hjelp til å oppgradere din eksisterande bustad.

Ta gjerne kontakt gjennom vårt kontaktskjema

Stian Botnen

Dagleg leiar

seb@framtidsbygg.no

90767324

Anders Tømmerbakke

Fagleg leiar

at@framtidsbygg.no

47452190

Knut Robert Nesse

Byggeleiar

krn@framtidsbygg.no

41453568

Sigurd Børmo

Byggeleiar

sb@framtidsbygg.no

92828239