907 67 324 seb@framtidsbygg.no

Framtidsbygg AS

Framtidsbygg AS

Framtidsbygg er ein totalentreprenør med hovudkontor i Bergen.
Vår visjon er å utvikle og bygge energieffektive og kvalitetsbevisste bygg til beste for forbrukar og miljø.
Byggeprosessen skal være av høg kvalitet og ei positiv oppleving for alle involverte.

Les våre nyheiter på facebook!

Lik oss på Facebook for inspirasjon, tips, nyheiter
og innblikk i vår arbeidskvardag!